Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
STUDIO FILMÓW RYSUNKOWYCH

 

Szanujemy prywatność wszystkich użytkowników i dokładamy wszelkich starań, aby ich dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z prawem, na zasadach określonych poniżej.

Dane administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych klientów, współpracowników, kandydatów biorących udział w rekrutacji, twórców i innych osób, których dane przetwarzamy (dalej łącznie zwanych „użytkownikami”) jest Studio Filmów Rysunkowych, ul. Cieszyńska 24, 43-300 Bielsko-Biała, państwowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 93/2016, NIP: 5472158573 (dalej: „My” lub „administrator”). 

Informujemy, że powołaliśmy Inspektora Ochrony danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@sfr.pl.

Źródło pozyskiwania danych osobowych

Dane osobowe, które przetwarzamy, pozyskujemy od użytkowników w trakcie świadczenia usług związanych z ofertą kulturalną SFR, obsługą korespondencji, w tym za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz w związku z umową zawieraną z użytkownikiem lub jego pracodawcą (niezależnie od formy prawnej zatrudnienia). Są to przeważnie imię i nazwisko lub nazwa firmy, PESEL/NIP (nie dotyczy zwiedzających), adres, adres e-mail, numer telefonu i numer rachunku bankowego, a w przypadku osób przebywających na terenie OKO również ich wizerunek utrwalony za pomocą monitoringu wizyjnego lub w ramach nagrywania i fotografowania wydarzeniach kulturalnych. Ponadto, korzystanie z naszej strony internetowej wiąże się z przesłaniem do serwera zapytań, które są gromadzone w logach serwera. Logi obejmują dane takie jak data, adres IP, informacje o systemie informacyjnym czy przeglądarce internetowej. Dane te nie są wykorzystywane do identyfikacji konkretnego użytkownika, a jedynie służą do celów administracyjnych, diagnostycznych i statystycznych.

 

Informacje ogólne na temat przetwarzanych danych osobowych

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA:

 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub odbywa się na żądanie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

CEL PRZETWARZANIA:

 • Realizacja umowy, obsługa reklamacji, obsługa korespondencji, w tym za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 • Rekrutacja, użycie plików cookies.
 • Optymalizacja usług, prowadzenie profili w mediach społecznościowych, promowanie Administratora, dochodzenie i obrona przed roszczeniami, identyfikacja użytkownika powracającego, diagnostyka, monitoring wizyjny, fotografowanie i nagrywanie wydarzeń kulturalnych.
 • Wykonanie obowiązków księgowo-rachunkowych, respektowanie praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA:

 • Do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń.
 • Do czasu cofnięcia zgody (a w przypadku cookies - również usunięcia plików cookies z pamięci urządzenia).
 • Do czasu wniesienia sprzeciwu.
 • Tak długo, jak wymagają tego przepisy odrębne.

Cookies i dostawcy zewnętrzni

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies własne i podmiotów trzecich zapisywane w pamięci urządzenia końcowego oraz narzędzia analityczne pozwalające na odczytywanie anonimowych danych. Korzystanie z nich pozwala na poprawne funkcjonowanie naszej strony internetowej, a także na optymalizację usług poprzez zbieranie danych w zakresie wykorzystywanego systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej, aktywności na stronie internetowej i poszczególnych podstronach lub aktywności związanej z linkami, a także płci użytkownika, jego przedziału wiekowego i miejscowości, z której nastąpiło połączenie. Informacje zbierane przez Google Analytics są przetwarzane również przez dostawcę tego narzędzia, Google, i mogą zostać wykorzystane do identyfikacji konkretnego użytkownika, np. w celu wyświetlenia mu reklamy dopasowanej do jego preferencji. 

Ponadto, w razie kliknięcia przez użytkownika we wtyczkę dostawców zewnętrznych zamieszczoną na naszej stronie internetowej (np. przycisk „Lubię to”, logo Facebook, logo YouTube), a także w razie wejścia w interakcję z naszymi fanpage’ami na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, Youtube, Tik Tok), dochodzi do współadministrowania przez nas oraz przez administratora portalu społecznościowego danymi osobowymi użytkownika w zakresie identyfikatora profilu, zdjęcia profilowego, polubień i treści komentarzy.

Dostawcy zewnętrzni opisani powyżej dokonują transferu danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, m.in. do Stanów Zjednoczonych, na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez dostawców zewnętrznych są dostępne w ich własnych politykach prywatności:

 • Google Ireland Limited z siedzibą w Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Dublin, D04E5W5 Irlandia, która następnie transferuje dane do Google LLC z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: https://policies.google.com/privacy,
 • Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02x525 Irlandia, która następnie transferuje dane do Meta Platforms, Inc. z siedzibą w One Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy,
 • TikTok Technology Limited z siedzibą w 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia, która następnie transferuje dane do TikTok Pte. Ltd. z siedzibą w 1 Raffles Quay, #26-10, South Tower, Sinagpur 048583. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=pl-PL.

Pliki cookies (ciasteczka), które wykorzystuje nasza strona, to zarówno cookies własne tworzone przez naszą stronę internetową, jak i cookies podmiotów trzecich gromadzące informacje pozwalające na dopasowanie reklamy do preferencji użytkownika i ocenę skuteczności działań reklamowych. Pliki cookies dzielą się także na wydajnościowe i funkcjonalne oraz trwałe i sesyjne. Ciasteczka, które wykorzystuje nasza strona niezależnie od zgody użytkownika, to cookies niezbędne, wymagane do poprawnego korzystania z serwisu, np. do celu uwierzytelnienia użytkownika. W pozostałym zakresie, zgoda na korzystanie z plików cookies jest wyrażana poprzez wybranie odpowiednie ustawień przeglądarki na urządzeniu końcowym. Ponadto, użytkownik może w każdej chwili we własnym zakresie usunąć pliki cookies z pamięci swojego urządzenia, na którym pliki te zostały zapisane. Szczegółowe informacje o plikach cookies są dostępne np. tutaj: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

 

Zmiana ustawień w popularnych przeglądarkach internetowych odbywa się następująco:

Microsoft Edge

Ustawienia > Uprawnienia witryny > Pliki cookie i dane witryn

Google Chrome

Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo > Ustawienia witryn > Pliki cookie

Mozilla Firefox

Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo > Ciasteczka i dane stron

Opera

Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo > Ustawienia witryny > Ciasteczka

Safari

Safari > Preferencje > Uprawnienia witryny > Pliki cookie i dane witryn

Dobrowolność podania danych osobowych

Dane osobowe, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy, są stosownie oznaczone w projekcie umowy. Podanie innych danych osobowych, a także podawanie danych osobowych w innych przypadkach niż zawieranie i realizacja umowy, jest dobrowolne, może jednak poprawić korzystanie z naszych usług i ułatwić wzajemny kontakt, w tym np. za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu. Wizerunek osób przebywających na terenie OKO może zostać utrwalony w ramach monitoringu wizyjnego, który został wprowadzony celem zwiększenia bezpieczeństwa osób i mienia obecnych na terenie OKO. Ponadto wizerunek uczestników nagrywanych wydarzeń kulturalnych może zostać utrwalony i rozpowszechniony w związku z publikowaniem materiałów o działalności kulturalnej SFR, w szczególności o nagrywanych wydarzeniach, zgodnie z informacją o nagrywaniu wydarzeń zamieszczoną w regulaminie sprzedaży biletów w Interaktywnym Centrum Bajki i Animacji OKO.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe użytkowników przekazywane są innym odbiorcom w zakresie, w jakim jest to konieczne do zrealizowania celów opisanych powyżej, i to tylko podmiotom współpracującym, które spełniają ustawowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych. W szczególności odbiorcami danych osobowych mogą być biura rachunkowe, dostawcy hostingu, kurierzy czy banki. Dodatkowo, dane zbierane przy pomocy plików cookies i narzędzi dostawców zewnętrznych mogą być przekazywane na podstawie standardowych klauzul umownych poza Europejski Obszar Gospodarczy do podmiotów, które zostały wskazane powyżej, mających siedzibę poza EOG. Fotografie i nagrania wydarzeń kulturalnych mogą zostać publicznie udostępnione za pomocą środków masowego przekazu, w szczególności w sieci Internet.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy wobec użytkowników decyzji, które opierają się o zautomatyzowane przetwarzanie i wywołują wobec nich skutki prawne albo wpływają na użytkowników w podobny sposób. Narzędzia, które wykorzystuje nasza strona, mogą jednak powodować, że do preferencji użytkownika zostanie dopasowana reklama na podstawie zebranych informacji. Informacje te pozostają dla nas jednak anonimowe.

Uprawnienia użytkowników

Użytkownicy, których dane osobowe przetwarzamy, mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Prawa te nie są jednak bezwzględne i podlegają ograniczeniom przewidzianym w art. 16-21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Ponadto, użytkownicy mają w każdej chwili prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, co pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania mającego miejsce przed cofnięciem zgody, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie możliwość dokonania zmian w Polityce Prywatności z ważnych powodów, w szczególności jeśli zmienią się zasady przetwarzania przez nas danych osobowych, przepisy prawa albo sposób ich interpretacji, a także jeśli zmianie ulegnie lista wykorzystywanych przez nas technologii lub sposób ich działania. O wprowadzeniu zmian w Polityce będziemy informować poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej lub wysłanie wiadomości e-mail.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności tej strony.